Webcast P?aca Minimalna

?ród?o: Olga Przywozka¸ PKF Malta¸ Lipiec 2012

W tej sekcji znajdziecie Pa?stwo informacje dotycz?ce najbardziej aktualnych gospodarczo oraz spo?ecznie problemów lub spraw godnych uwagi. Opublikowane one s? w postaci Webcastu¸ czyli multimedialnego pliku transmitowanego przez stron? internetow? tunemalta.com.  Poni?sze webcasty opublikowane s? w j?zyku polskim. Je?li zainteresowani s? Pa?stwo publikacjami w j?zykach-takich jak niemiecki¸ francuski czy hiszpa?ski-  to zapraszamy do odwiedzenia innych sekcji strony internetowej.

 ?yczymy mi?ej lektury!